Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
31 plays
Мэргэн зөвлөмж 89 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 89

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЭЛБЭГ ХАНГАЛУУН БАЙДАЛ ГЭХ ТАХАЛ

00

“Бусад зарц нарынхаа хоол ундыг нь цагт нь өгүүлэхээр эзэн нь гэрийнхээ дээгүүр тавьсан, итгэмжит, ухаалаг зарц нь хэн бэ?” Матай 24:45.