Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
26 plays
Мэргэн зөвлөмж 364 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 364

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ДАВИД/ЗАН ЧАНАР

00

“Ийнхүү Давид дүүгүүр болон нэг чулуугаар мөнөөх филист хүнийг ялав. Давидын гарт илд үгүй байтал филист хүнийг тэр цохиж алав.” 1 Самуел 17:50