Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
23 plays
Мэргэн зөвлөмж 402 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 402

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ДАХИН АМЬДРАЛАА ТУУЛЖ ӨНГӨРҮҮЛЭХҮЙ

00

“Иймээс бид мэргэн зүрх олж авахын тулд өдрүүдээ тоолохыг бидэнд зааж өгөөч!” Дуулал 90:12