Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 477 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 477

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ДААМАН ХААЛГА

00

“Тэгээд Амралтын өдрийн өмнө дөнгөж харанхуй болмогц Иерусалимын гулдан хаалгуудыг хааж, Амралтын өдөр өнгөртөл онгойлгохгүй байхыг би тушаав. Тэгээд Амралтын өдөр ямар ч ачаа оруулахгүй байхын тулд би зарц нарынхаа заримыг гулдан хаалганууд дээр байлгав.” Нехемиа 13:19

НЭВТРҮҮЛГҮҮД