Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Мэргэн зөвлөмж 403 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 403

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУСДЫГ ӨӨРЧЛӨХҮЙ

10

“Хурсан олны дотроос нэгэн хүн Түүнд ‘Багш аа, надтай гэр бүлийнхээ өвийг хуваалц гэж ахад минь хэлээч’ гэхэд харин Тэр ‘Хүн гуай, хэн чинь Намайг та нарын шүүгч, өв хуваагчаар томилчихдог билээ?’ гэв.” Лук 12:13-14