Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 520 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 520

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАНЫГ ҮНЭНДЭЭ БУРУУШААХ ХЭРЭГ ҮҮ?

00

“Тиймээс чи мэдэж ав. Бурхан ЭЗЭН чинь Бурхан бөгөөд Тэрээр итгэмжит Бурхан юм. Өөрийг нь хайрлаж, тушаалыг нь дагагчдад Тэр мянган үеийг нь хүртэл гэрээгээ сахиж, хайр энэрэлээ үзүүлдэг.” Дэд хууль 7:9

НЭВТРҮҮЛГҮҮД