Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 492 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 492

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАНЫГ ТАНЬЖ МЭДЭХҮЙ

00

“Тэр бол үл үзэгдэгч Бурханы дүр бөгөөд бүх бүтээлийн Түрүүнд гарсан нь мөн.” Колоссай 1:15

НЭВТРҮҮЛГҮҮД