Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Мэргэн зөвлөмж 170 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 170

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАНЫ ҮГИЙН ЭРХ МЭДЭЛ 4

00

“Учир нь бүх махбодын амийн хувьд, цус нь түүний амь юм. Тиймээс Би Израилийн хөвгүүдэд «Бүх махбодын амь нь түүний цус байдаг учраас та нар аливаа махбодын цусыг идэх ёсгүй. Үүнийг идсэн хэн боловч таслагдана» гэж хэлсэн.” Леви 17:14