Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
3 plays
Мэргэн зөвлөмж 418 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 418

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАНТАЙ ЭВЛЭРЭХ ТУХАЙ

00

“Зүдэж зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгд ээ, Над дээр ир. Би та нарыг амраая.” Матай 11:28