Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 394 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 394

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАНД АЛДРЫГ ӨРГӨ

00

Тиймээс та нар идсэн ч, уусан ч, юу ч хийсэн Бурханы алдрын төлөө бүхнийг хий.” 1 Коринт 10:31