Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Мэргэн зөвлөмж 528 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 528

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАН ТАНААС ХАМГИЙН САЙНЫГ АВЧ БАЙНА УУ?

00

“Та нар хулгайлагдсан, доголон эсвэл өвчтэй амьтныг авч ирдэг. Ийм юмсыг та нар өргөлд авчирдаг. Түүнийг чинь Би та нарын гараас зөвшөөрөн авах ёстой гэж үү?” Малахи 1:13

НЭВТРҮҮЛГҮҮД