Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
22 plays
Мэргэн зөвлөмж 154 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 154

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ХОЁР ХАРШИЛДАХ ҮЕД

00

“Үзэгтүн, Би ЭЗЭН, бүх махбодын Бурхан. Надад ямар нэгэн дэндүү хэцүү зүйл гэж байх уу?”  Иеремиа 32:27