Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Мэргэн зөвлөмж 469 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 469

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАН ЭЦЭГ ҮҮ?

00

“Эцэг хүн хөвгүүдээ өрөвддөгийн адил ЭЗЭН Өөрөөс нь эмээгчдийг өрөвддөг.” Дуулал 103:13