Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
25 plays
Мэргэн зөвлөмж 526 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 526

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БИД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХАЙРЛАХ БОЛНО

00

“Би, зөвхөн Би л өөрийнхөө төлөө гэмт үйлдлийг чинь арилган нүглийг чинь дурсахгүй.” Исаиа 43:25

НЭВТРҮҮЛГҮҮД