Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 510 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 510

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БИД ТАНАЙ БУРХДАД ҮЙЛЧЛЭХГҮЙ

00

“Бидний үйлчилдэг Бурхан биднийг аврах бол дүрэлзсэн галтай зуухнаас ч хаантан таны гараас ч биднийг Тэр аварна. Хэдийгээр тэгэхгүй байсан ч, өө хаантан, бид бурхдад тань үйлчлэхгүй мөн таны босгосон алтан хөрөгт мөргөхгүй гэдгийг та мэдсүгэй…” Даниел 3:17-18

НЭВТРҮҮЛГҮҮД