Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Мэргэн зөвлөмж 248 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 248

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БИБЛИЙН СУРГУУЛЬД ЗААЖ ЧАДДАГГҮЙ ЮМ

00

“Үнэнээр Би та нарт хэлье. Та нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийн үйлдсэн бол Надад хийсэн хэрэг.” Матай 25:40