Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Мэргэн зөвлөмж 88 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 88

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БИБЛИ ДЭХ ЭВЛЭРЛИЙН ЗАГВАР

00

“Иймээс чи тахилын ширээнд өргөл өргөх гэж байхдаа чиний эсрэг ямар нэг юм ах дүүд чинь байгааг санавал, өргөлөө тахилын ширээний өмнө орхиод замаараа буц. Эхлээд ах дүүтэйгээ эвлэр, дараа нь ирж өргөлөө өргө.” Матай 5:23-24.