Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 286 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 286

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БИ ТА БҮХНИЙГ БҮХИЙ Л СЭТГЭЛЭЭСЭЭ УУЧИЛЖ БАЙНА

00

“Харин та нар хүмүүсийг эс уучилбал Эцэг чинь мөн алдааг чинь эс уучилна.” Матай 6:15