Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 466 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 466

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БИ КЛУБТ ЭЛСЧИХЛЭЭ. ИНГЭЭД ХАНГАЛТТАЙ ЮМ БИШ ҮҮ?

00

“Тэр тэдэнд бүгдэд нь хандаж ‘Хэн нэг нь Миний араас дагахыг хүсвэл тэр нь өдөр бүр өөрийгөө үгүйсгэн, загалмайгаа авч Намайг дага’… гэж айлдав” Лук 9:23