Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Мэргэн зөвлөмж 372 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 372

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БАЯН ЧИНЭЭЛЭГ ГЭГДЭХ ХҮМҮҮС…

00

“Хүн баяжиж, гэр орных нь хөрөнгө нэмэгдэхэд бүү ай. Тэр үхэхдээ юу ч авч явахгүй. Түүний алдар ч араас нь явахгүй.” Дуулал 49:16-17