Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 203 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 203

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БААТРУУД

00

“Тэд чулуугаар шидүүлэн, соригдож, тас хөрөөдөгдөн, илдэнд хөнөөгдөж, хонь ямааны арьс нөмрөн явж, хоосон тарчиг байн, зовж, ад үзэгджээ. Тэд цөл, уул, агуй болоод газрын гаваар тэнүүчлэн байлаа. Тэдний хувьд дэлхий зохисгүй байжээ.” Еврей 11:37-38