Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
35 plays
Мэргэн зөвлөмж 377 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 377

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АЗ ЖАРГАЛ БОЛ ОЮУН САНААНЫ ТӨЛӨВ

00

“Гэвч Тэр миний замыг мэддэг. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ.” Иов 23:10