Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
41 plays
Мэргэн зөвлөмж 511 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 511

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АНИР ЧИМЭЭГҮЙН ДУНДАХ ГАЙХАМШИГТАЙ ДУУ ЧИМЭЭ

00

“Тэмцэлдэхээ больж Бурхан гэдгийг минь мэд… Түг түмдийн ЭЗЭН бидэнтэй хамт, Иаковын Бурхан бидний хүчит цайз.” Дуулал 46:10-11

“Тэмцэлдэхээ больж Бурхан гэдгийг минь мэд… Түг түмдийн ЭЗЭН бидэнтэй хамт, Иаковын Бурхан бидний хүчит цайз.” Дуулал 46:10-11