Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 147 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 147

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АМЖИЛТ

00

“Бурхан минь ээ, Таны тааллыг би гүйцэлдүүлэх дуртай. Таны хууль зүрхэнд минь бий” Дуулал 40:8