Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Мэргэн зөвлөмж 209 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 209

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АМЬДРАЛЫН ЗОРИЛГО 2

00

“Ийнхүү Бурхан Өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж, Бурханы дүр төрхөөр бүтээхдээ…” Эхлэл 1:27