Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 378 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 378

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АМЬДРАЛ ШУДАРГА ГЭЖ ХЭН ХЭЛЭЭ ВЭ?

10

“ЭЗЭН, Иовын төгсгөлийг эхлэлээс нь илүүгээр ерөөжээ… Дараа нь Иов зуун дөчин жил амьдарч, хөвгүүд, ач гуч буюу дөрвөн үеэ үзжээ. Иов өндөр насалж, өдөр хоногоо гүйцээгээд өөд болов.” Иов 42:12, 16-17