Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Мэргэн зөвлөмж 219 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 219

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АМИА ХОРЛОЛТ-ХЭН НЭГЭН СОНСОЖ БАЙНА УУ?

00

“Үүнд бүү гайхагтун. Учир нь булшинд байгчид бүгдээрээ Түүний дууг сонсон гарч ирэх цаг ирж байна. Сайныг үйлдсэн нь амийн амилалд, муу муухайг үйлдсэн нь ялын амилалд байх болно.” Иохан 5:28-29