Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Мэргэн зөвлөмж 220 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 220

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АМИА ХОРЛОЛТ- АМЬД ЯВАХ БОЛ ХҮНИЙ СОНГОЛТ ШИЙДВЭР

00

 “… Би тэднийг амьтай, бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн билээ.” Иохан 10:10