Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Мэргэн зөвлөмж 99 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 99

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ААВ ХҮНИЙ Л ӨГЧ ЧАДАХ НӨЛӨӨ

00

“Эцгүүд ээ, та нар хүүхдүүдээ цочоон уурлуулж болохгүй. Харин тэднийг Эзэний дэг журам ба сургамж дор хүмүүжүүл.” Ефес 6:4