Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
ИТГЭЛИЙН БААТРУУДЫН ТҮҮХ - АБРАХАМ 2 Length: Unknown Play From album: ИТГЭЛИЙН БААТРУУДЫН ТҮҮХ - АБРАХАМ 2

ИТГЭЛИЙН БААТРУУДЫН ТҮҮХ – БУРХАНЫ АГУУ ХҮН АБРАХАМ: БУРХАНД БОЛОМЖГҮЙ ЗҮЙЛ БИЙ ГЭЖ ҮҮ?

10

Өнөөдөр бид хамтдаа “Бурханы агуу хүн: Абрахам” хэмээх цуврал драмын үргэлжлэлийг хүлээн авч сонсох болно. Өнөөдрийн энэхүү дугаар нь Бурханы үг болох Библийн Эхлэл номын 16-18-р бүлэг болон Иеремиа номын 32-р бүлгийн 17-р эшлэлээс сэдэвлэсэн юм. “Бурханд боломжгүй зүйл бий гэж үү?” гэсэн асуултанд Абрахам хэрхэн хариулахыг хамтдаа сонсоцгооё.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД