Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
ИТГЭЛИЙН БААТРУУДЫН ТҮҮХ - АБРАХАМ 3 Length: Unknown Play From album: ИТГЭЛИЙН БААТРУУДЫН ТҮҮХ - АБРАХАМ 3

ИТГЭЛИЙН БААТРУУДЫН ТҮҮХ – БУРХАНЫ АГУУ ХҮН АБРАХАМ: АБРАХАМЫН ИТГЭЛИЙГ ШАЛГАСАН АГУУ ШАЛГАЛТ

00

Өнөөдөр бид хамтдаа “Бурханы агуу хүн: Абрахам” хэмээх цуврал драмын үргэлжлэлийг хүлээн авч сонсох болно. Өнөөдрийн энэхүү дугаарыг Бурханы үг болох Библийн Эхлэл номын 22 болон 25-р бүлгээс сэдэвлэн бэлтгэсэн юм. Исаакийг төрснөөс хойш хэсэг хугацааны дараа Бурхан Абрахамын итгэлийг туршихаар шийдэж, Исаакийг Өөртөө тахил болгон өргөхийг Абрахамд тушаажээ. Үйл явдал хэрхэн өрнөхийг хамтдаа “Абрахамын итгэлийг шалгасан агуу шалгалт” хэмээх энэ удаагийн дугаараар хүлээн авч сонсоцгооё.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД