Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Хүн үг 22 Length: Unknown Play From album: Хүн үг 22

ХҮН ҮГ – ӨӨРИЙН ЗАМ ШИНЭ

00

ХҮН ҮГ 18 Oct, 2016

Бүгд хоосны хоосон болой. Наран доор ажиллагч хүмүүний бүх хөдөлмөрийн үр ашиг нь юу вэ? Нэг үеийнхэн явж, нөгөө үеийнхэн ирсээр байвч Дэлхий ертөнц үүрд үлддэг. Түүнчлэн нар мандсаар жаргасаар, Хаанаас манддаг тэр л газар луугаа яарсаар байх ажээ.