Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Хүн үг ухамсар Length: Unknown Play From album: Хүн үг ухамсар

ХҮН ҮГ – УХАМСАР

00

ХҮН ҮГ 28 Nov, 2016

3: 18 “Хүн гэгч өөрсдөө адгуус юм гэдгээ танихуйцаар тэднийг Бурхан туршаасай гэж хүмүүний хөвгүүдийн талаар би өөртөө хэлэв.