Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
42 plays
Хүн үг 46 Length: Unknown Play From album: Хүн үг 46

ХҮН ҮГ – МУУГИЙН ҮР

00

ХҮН ҮГ 1 May, 2017

Хүн хэмээх амьтаны сөрөг зан чанараас муу муухай бүхний үр харилцаанд цацагдаж, асуудлын салхи амьдралд дэгддэг. Гэхдээ сөрөг зангийн эсрэг эерэг зан чанар бас байдаг. Тэр эерэг зан чанараа хөгжүүлэх юм бол эхлүүлсэн харилцаа бүхэн сайнаар төгсөх учиртай. Гэтэл түрхэн зуурын амралт, хүрэх ирээдүйгээ товчлох хүслээсээ болоод хүмүүс сөрөг зан чанараа зэрлэг ургамал шил ургуулж байна. Энэ нь нийгмийн аливаа сайн байх ёстой харилцаа бүхний үрийг өнгөцхөн төдий үрслүүлж, хогийн ургамал мэт хэрэггүй бүхнийг гүн суулгаж байгаагаас өөрцгүй юм.