Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
46 plays
Хүн үг 45 Length: Unknown Play From album: Хүн үг 45

ХҮН ҮГ – МЭРГЭН УХААН

00

ХҮН ҮГ 17 Apr, 2017

Миний уншдаг нэг номонд “Мэргэн ухаан хотын арван захирагчаас ч илүүгээр ухаантныг хүчирхэгжүүлдэг” гэж бичсэнийг би олж уншсан юм. Нээрээ л мэргэн ухаан нь амьдралын талбар бүр дээр амин чухал хэрэгцээтэй байдаг. Бүхий л шинжлэх ухаан, мэргэн ухааны хүчинд хөдөлж, бүхий л бүтээн байгуулалтууд мэргэн ухааны үрээр баригдаж байна. Бас бүхий л харилцаа мэргэн ухааны хүчээр эмхлэгдэж, бүхий л хожил хожигдол мэргэн ухаантай, мэргэн ухаангүйгээр шийдэгдэж байна.