Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Хүн үг 29 Length: Unknown Play From album: Хүн үг 29

ХҮН ҮГ – ХӨРӨНГӨ

00

ХҮН ҮГ 5 Dec, 2016

“Би бас хаад болон нутгуудаас өөртөө алт мөнгө хийгээд эрдэнэсийг хураан цуглуулсан. Би өөртэй эрэгтэй эмэгтэй дуучидтай ба хүний хөвгүүдийн зугаа болох олон эмс надад байв. Ингэж надаас өмнө Иерусалимд байгсдаас би хол давж үлэмж баян болсон төдийгүй мэргэн ухаан ч бас надад байна. Нүд минь хүсэмжилж буй бүгдээс би эс татгалзав. Ямар ч баяр цэнгэлээс би зүрхээ татаж байсангүй. Учир нь зүрх минь миний бүх зүтгэлд баяссан юм. Энэ л миний бүх зүтгэлийн шан харамж ажэ. Тэгээд би өөрийн гараар хийсэн бүх үйлсээ бас өөрийн зүтгэсэн зүтгэлээ эргэцүүлэн бодлоо. Гэтэл энэ бүхэн хоосон бөгөөд салхи хөөцөлдсөн хэрэг байв. Наран доор ашиг алга.”

НЭВТРҮҮЛГҮҮД