Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
26 plays
Хүн үг -Хаанчлал Length: Unknown Play From album: Хүн үг -Хаанчлал

ХҮН ҮГ – ХААНЧЛАЛ

00

ХҮН ҮГ 20 Feb, 2017

Энэ дэлхий дээр хүн үүссэн цагаас эхлээд өнөөг хүртэл олон хаанчлал оршин тогтнож, олон хаадууд түүхийн хуудсанд алдар гавъяа, алдаа оноогоо үлдээсэн байдаг. Гэхдээ өнөөдөр хаадуудын захирдаг дэлхий дээрх хаанчлалын тухай ярихгүй. Харин далд сэтгэлгээнд оршиж, хүмүүний амьдралын утга учир нь болж явдаг итгэл үнэмшилийн хаанчлалын тухай ярих болно.