Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
32 plays
Бүтээлийн тайлбар Length: Unknown Play From album: Бүтээлийн тайлбар

ХҮН ҮГ – БҮТЭЭЛИЙН ТАЙЛБАР

00

ХҮН ҮГ 26 Jan, 2016

Өнөөдөр Бурхан энэ дэлхийг хэрхэн бүтээсэн тухай ярьж өгөх болно. Миний уншдаг Бурханы судраас харах юм бол “Газар нь ямар ч хэлбэр дүрсгүй, эзгүй хоосон, гүний гадаргуу дээгүүр нь харанхуй бүрхэж, Бурханы Сүнс усны мандал дээгүүр элин хальж байлаа.” гэсэн байдаг. Энэ өгүүлбэрийг ажиглавал, газар зүйн хичээл дээр үзсэн гоед буюу эмх замбараагүй хэлбэртэй дэлхийн үүслийг өөрийн эрхгүй сануулна. Бурхан анхны өдрөө гэрлийг үгээрээ бүтээж, гэрлийг харанхуйгаас салган, эмх замбараагүй энэ дэлхийд өдөр шөнө хоёрыг бий болгосон юм. Харин хоёр дахь өдөр нь огторгуй болон усыг эмх цэгцэнд оруулж, гурав дахь өдөр нь усыг газраас салган, хуурай газрыг бий болгосон байдаг. Тэрээр хуримтлагдсан усыг далай, хуурай газрыг эх газар хэмээн нэрлэжээ. Тэгээд Бурхан газар дэлхий дээр нялх ногоо үрт ургамал үрт жимсний модыг төрөл төрлөөр нь ургуулсан юм. Бурхан ганцхан жимсны мод, ганцхан үрт ургамал гэж хэлээгүй. Харин төрөл төрлөөр нь бүгдийг ургуулсан байна. Бурхан энэ дэлхийг эмх цэгцэнд оруулан, ургуулж, бүтээхдээ зөвхөн үгээрээ л бүтээжээ. Тэгэхээр Бурханыг ямар гайхамшигтай, бас ямар аймшигтай хүч чадалтай юм бэ? гэдгийг эндээс харж болох юм. Үгийн хүчийг Бурхан хүнд ч бас тодорхой хэмжээнд өгсөн. Тийм ч учраас Монголчууд бид…