Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
25 plays
Хүн үг - Бусдын бодол Length: Unknown Play From album: Хүн үг - Бусдын бодол

ХҮН ҮГ – БУСДЫН БОДОЛ

00

ХҮН ҮГ 9 Jan, 2017

Бодол ухаан бол амьдралыг хэлбэржүүлж, хүнийг хаана хэнтэй хамт байхыг шийддэг  хүчтэй зэвсэг тул бусдаас ялгарах хийгээд өөрөөсөө ялгарах ухаан бүрийг нарийн шалгуураар оруулж цэгнэх хэрэгтэй. Цэгнэлгүй үгээрээ илэрхийлж, үйлдлээрээ үзүүлэх юм бол та ямар хэлбэртэй хариу гарахыг мэдэхгүй. Харин бодлоо цэгнэж, үг үйлдэлдээ тусгах аваас та гарах хариунд нь эргэлзэхгүй байж чадах юм. Төгсгөлд нь танд хоёр асуултыг үлдээе. Таныг бусдын тархин дахь бодол удирдах уу? Эсвэл та бусдын тархин дахь бодлыг үг хэл, үйлдэлдээ тусгаад өөрөө амьдралаа удирдах уу?