Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Хүн үг 37 Length: Unknown Play From album: Хүн үг 37

ХҮН ҮГ – БОДЛОГО

00

ХҮН ҮГ 13 Feb, 2017

Тэгэхээр та өнөөдөртөө хичнээн сайхан хангалуун амьдарч болох ч гэсэн. Ирээдүй баталгаагүй бол өнөөдрийн хангалуун сайхан амьдрал чинь зуурдынх гэдгийг өөрөө ухамсарлаж, гэр бүлийнхэндээ ойлгуулах хэрэгтэй юм. Ингэж чадвал нэг зүрх сэтгэлээр танай гэрийнхэн зөвхөн өнөөдрийнхөө хэрэглээний төлөө биш. Харин ирээдүйнхээ төлөө амьдрах болно. Сайхан биш гэж үү?… Хүсэл мөрөөдөл зорилго зэрэг үгс ирээдүй рүү бодлоготойгоор шат дараалалтайгаар алхвал үнэхээр биелэдэг юм.