Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Хүн үг 39 Length: Unknown Play From album: Хүн үг 39

ХҮН ҮГ – АМИЙН ДЭНС

00

ХҮН ҮГ 6 Mar, 2017

Үхэл ойртох тусам, дараагийн амьдралынхаа тодорхой бус байдлаас болж хүмүүсийн олонх нь айдсаар дүүрдэг. Бидний эргэн тойрон дахь хүмүүс хөгшрөлтийг зогсоох гэж маш их хичээдэг нь үүний нотолгоо юм. Шинэ эм бэлдмэл, илүү найдвартай мэс засал, эсвэл генетикийн шинэ нээлт зэрэг нь амьдралыг уртасгах түлхүүр хэмээн найдах нь элбэг болжээ. Хүн анх амьдрал хэмээх дэнсэн дээр бүтэн төрдөг ч хөгжиж томрох бүрдээ мөхөл хэмээх жинг бага багаар дарж, үхлийн дэнс рүү шилжсээр л байдаг. Таныг үхэл амьдрал хэмээх дэнсэн дээр тавьлаа гэж бодъё. Та үхэл рүү жин их дарах болов уу? Эсвэл Амьдрал руу их жин дарах болов уу?