Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
29 plays
Хаггаи удиртгал Length: Unknown Play From album: Хаггаи удиртгал

ХАГГАИ удиртгал

01

ХАГГАИ 29 Nov, 2018

Өнөөдрөөс эхлээд бид Хуучин гэрээний Хаггаи номыг үзэх гэж байна. Библийн хуудсаар цуврал хичээл маань Библийн бас нэгэн гайхалтай номын хуудсан дээр ирээд байна. Хаггаи ном бол Хуучин гэрээний сүүлээсээ 3 дахь ном гэдгийг та мэдэх үү? Бурхан эш үзүүлэгч Хаггаигаар дамжуулан хэрхэн гайхамшигтайгаар ажиллаж байсныг, тухайн үеийн Израйльчуудын амьдралд Бурхан юуг үйлдсэнийг, тэр бүх түүхээс өнөөдөр та бид амьдралдаа юуг сурах ёстой вэ гэдгийг бид Хаггаи номын судлал хичээлээрээ дамжуулан сурцгаах болно.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД