Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
27 plays
Хаггаи 2:5-9 Length: Unknown Play From album: Хаггаи 2:5-9

ХАГГАИ 2:5-9

10

ХАГГАИ 7 Dec, 2018

Өнөөдөр хамтдаа Хаггаи номын 2-р бүлгийг үргэлжлүүлэн үзэцгээе. Энэ бүлгээр дамжуулан Бурхан Өөрийн ард түмэнд хэрхэн урам зориг өгснийг үзэх болно. эндээс бид өөрсдийнхөө амьдралд ч бас нэгийг эргэцүүлнэ байхаа гэж бодож байна.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД