Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
29 plays
Хаггаи 1:5-8 Length: Unknown Play From album: Хаггаи 1:5-8

ХАГГАИ 1:5-8

00

ХАГГАИ 3 Dec, 2018

Өнөөдөр бид хамтдаа Хаггаи номын 1-р бүлгийг үргэлжлүүлэн үзэх болно. Бурхан энд Израйлийн ард түмний анхаарлыг нэгэн маш энгийн хэрнээ чухал зүйл рүү хандуулж байна. Бурхан тэднийг амьдралаа, зам мөрөө хянагтун гэж хэлсэн.
Иймээс одоо, түг түмдийн ЭЗЭН ингэж айлдаж байна.—Өөрсдийн зам мөрийг хянагтун! (Хаггаи 1:5)
“Өөрсдийн зам мөрийг хянагтун” гэдэг бол шууд утгаараа зүрх сэтгэлээ, оюун бодлоо хянаж үзэж, түүнийгээ өөрчил гэсэн үг юм. Та нарт тохиолдож байгаа бүхнээ сайтар хараач гэж хэлсэн.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД