Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
33 plays
Хаггаи 1:1-4 Length: Unknown Play From album: Хаггаи 1:1-4

ХАГГАИ 1:1-4

10

ХАГГАИ 30 Nov, 2018

Өнөөдөр бид хамтдаа Хаггаи номын 1-р бүлгээс үзэж эхлэх болно. Ерөнхийдөө Хаггаи Зехариа хоёр бол нэгэн үед зэрэг шахуу эш үзүүлж байсан эш үзүүлэгчид юм. Энэ хоёр эш үзүүлэгчийн хувьд хоёулаа Бурханы сүмийг барьж, дараа нь Иерусалимын нурсан хэрмийг босгоход ард иргэдийг уриалж байсан боловч тэдний эш үзүүлж байсан арга барил нь тэс өөр байсан.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД