Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
0 play
Толгой дээрх ширхэг үс бүр Length: Unknown Play From album: Толгой дээрх ширхэг үс бүр

ГАЙХАМШИГТ ЕРТӨНЦ – Толгой дээрх ширхэг үс бүр

00

Библи бол зөвхөн БУРХАНд итгэдэг хүмүүсийн уншдаг ном гэвэл үнэхээр буруу ташаа ойлголт болох юм.  “Библи БУРХАНы Үг биш” гэж библийг хавчихын тулд судалж байгаад библийг БУРХАНы үг мөн гэдэгт итгэсэн хүн маш их байдаг. Нэг үгээр бол библи нь хүн БУРХАНыг мэдээд итгэж болох баталгааг өгсөн БУРХАНы ном юм. Тиймээс хэн ч гэсэн үнэнийг хайсан сэтгэлээр нарийн сайн библийг судалбал итгэж болохоор баттай баталгааг илрүүлж болно.