Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Жэймс Кларк Максвэл Length: Unknown Play From album: Жэймс Кларк Максвэл

ГАЙХАМШИГТ ЕРТӨНЦ – Жэймс Кларк Максвэл

00

Эрт дээр үеэс эхлэн хүмүүс байгаль, хүний амьдралын олон зүйлсийг бүгдийг тайлбарлаж, нэгтгэж чадах нэг л шинжлэх ухааныг эрэлхийлсээр энэ зуунтай золгосон.  Гэвч шинжлэх ухааны салбар бүр хоорондоо тодорхой хэмжээгээр холбоотой байдаг ч тус тусын онцлогийг илэрхийлэх хуулиуд, үзэгдлүүдээр тайлбарлагдаж иржээ. Тэгэхээр хүмүүс бид юуг шинжлэх ухаан гэж үздэг байх нь вэ? Энд нэг тодорхойлолт байна. “Ямар нэгэн мэдлэгийн хүрээнд баримт, ажиглалтаар нотлогдсон зүйлсийн нэгдлийг, ерөнхийд нь дүгнэвэл хүний амьдрал, байгалийн үзэгдлийн хөдөлшгүй үнэн дэс дарааллын талаар хуримтлагдсан системчлэгдсэн мэдлэг мэдээллийн цогцыг шинжлэх ухаан гэнэ” Товчхондоо бол энэ. Харин хүмүүс хамгийн түрүүнд юунд итгэхийг хүсдэг вэ гэхээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зүйлд юм. Гэтэл өнөөдөр дэлхийн бөмбөрцгийн эргэн тойронд шинжлэх ухаан нотолж чадахгүй, эргэлзээ гайхшралд хүргэсэн ургамал, амьтан, хачирхалтай мянга мянган зүйлс илчлэгдсээр байна. Тиймдээ ч шинжлэх ухаан бол эцсийн дүгнэлт биш гэдгийг аль эрт манай гаригийн хамгийн суут хүн болох Альберт Эйнштэйн хүлээн зөвшөөрсөн байдаг.