Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Хүний гадаад орчинтойгоо дасан зохицох чадвар Length: Unknown Play From album: Хүний гадаад орчинтойгоо дасан зохицох чадвар

ГАЙХАМШИГТ ЕРТӨНЦ – Хүний гадаад орчинтойгоо зохицох чадвар

10

Хүн төрөлхтөн энэ дэлхий дээр амьдрахдаа эргэн тойрны хүрээлэн байгаа орчноо их бага хэмжээгээр байнга өөрчилсөөр ирсэн. Энэ нь биднийг ямар ч нөхцөл байдалд дасан зохицох гайхалтай чадвартай болохыг нотолж байгаа юм. Хэдийгээр байгаль дэлхийтэйгээ дасан зохицох чадварынхаа сайн муу талын үр  нөлөөг хүн төрөлхтөн эртнээс хэлэлцэж ирсэн. Гэсэн ч эдгээр нь гагцхүү хүний сайн сайхны төлөө буюу хүн амьд үлдэх амьжиргаагаа залгуулах зорилгоор хийх ёстой гэдэг нь нэг талдаа маргаангүй үнэн юм. Гэвч өнөөгийн байдлаар бидний байгаль ертөнц, бүс нутаг, дэлхийн хэмжээнд тохиолдож байгаа уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн төрөл зүйлийн мөхөл, дэлхийн дулаарал гээд өдөр бүхэн мэдээлэгдэж байгаа гамшиг осол  нь хүний үйл ажиллагаатай салшгүй холбогдож байдаг. Эдгээр өөрчлөлтөнд хүн төрөлхтөний хэрхэн яаж оролцож байгаа нь үнэхээр аймшигтай.  Энэ бол хүний аливаа өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадвар бусад төрөл зүйлийн амьтдаас илүү байдгийг баталж байна. Гадаад ертөнцтэй дасан зохицох чадвараараа гайхалтай хүн гэгч бүтээл тэгвэл бие махбодын хувьд хэрхэн өөрчлөгдөж хувьсаж байдаг нь үнэхээр сонирхол татаж байна шүү.