Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
0 play
Чулуужсан олдворууд Length: Unknown Play From album: Чулуужсан олдворууд

ГАЙХАМШИГТ ЕРТӨНЦ – Чулуужсан олдворууд

00

Хятадад шинээр олж илрүүлсэн чулуужсан үлдэгдлүүд эволюцийн онол баримтлагчдын анхаарлыг ихээр татаж байна. Эволюцийн онол баримтлагчид эдгээр чулуужсан олдворуудыг нэн эртний олон эст амьтдын төлөөлөл гэж үздэг. Тэд үүнийг юмс хувьсан өөрчлөгдсөөр ирсний нотолгоо хэмээн мэдэгдэж байгаа ч эдгээр нь эволюцийг гэхээс илүү бүтээлийн онолыг батлахад дэмжлэг болж байгааг ядах юмгүй харж болно. Эволюцийг баримтлагчид дээрх олдворууд нь хамгийн анхны олон эст амьтад гэнэт үүсэн бий болсон гэдгийг харуулж байна гэж тайлбарласан байдаг. Гэвч үнэн хэрэгтээ энэ бол амьдрал хувьслын үр дүнд биш харин гэнэт үүсэн бий болсон гэж үздэг Бүтээлийн онолыг баримтлагчдын итгэл үнэмшлийг баталдаг.