Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
4 plays
4000 жилийн настай компьютерийн хэл Length: Unknown Play From album: 4000 жилийн настай компьютерийн хэл

ГАЙХАМШИГТ ЕРТӨНЦ – 4000 жилийн настай компьютерийн хэл

00

“Гайхамшигт ертөнц” нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт “4000 жилийн настай компьютерийн хэл”-ийг нээж илэрүүлсэн талаарх сонирхолтой баримтыг сонсогч танд дэлгэх гэж байна. Тэгэхээр хүн төрөлхтөний ойрхоны түүхээс сөхвөл хамгийн анхны дээд түвшний програмчлалын хэлийг Жон Маухли 1949 онд UNIVAC компьютерт зориулан зохиосон Богино Код хэмээх програмдаа хэрэгжүүлсэн гэж үздэг. Энэ програм нь өгөгдсөн алгебрын томъёонуудын дагуу тооцоо хийж, үр дүнг нь гаргадаг програм ажээ.